Over deze website

Dit is de website van ZZP-Tekstbureau. Mocht je vragen hebben over deze website, neem dan contact op via [email protected].

Privacy

Persoonlijke informatie die wij verzamelen via deze website behandelen we als strikt vertrouwelijk. Zulke informatie wordt nooit aan derden gegeven, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, of je ons uitdrukkelijk toestemming geeft.

Auteursrechten

Alle auteursrechten van deze website, behoren (tenzij expliciet anders vermeld) toe aan ZZP-Tekstbureau. Alle rechten voorbehouden.